Profil Jabatan

Visi
Membuat perancangan kewangan yang memberikan pulangan hasil yang menguntungkan dan mengurangkan beban kewangan ke tahap yang minimum.

Misi
Perbendaharaan Negeri Perlis beriltizam untuk menjadi sebuah agensi yang unggul dalam mengurus sumber kewangan negeri secara berhemat untuk memastikan kedudukan kewangan yang mantap

Objektif
Perbendaharaan Negeri Perlis bertanggungjawab untuk mengurus dan mengawal hal ehwal kewangan negeri serta mengakaunkan perbelanjaan dan hasil negeri supaya ianya dilaksanakan dengan kemas dan teratur mengikut peraturan dan undang-undang yang berkuatkuasa.

 

Servis eBayar

Kod Jabatan : 004

01   LESEN PERKAHWINAN (JPN.KC01C)

02   LESEN UNTUK MENGUPACARAKAN PERKAHWINAN DI  SUATU TEMPAT YANG LAIN SELAIN PEJABAT PENDAFTARAN (JPN.KC01E)

03   BORANG SEBUTHARGA/TENDER

04   BAYARAN BALIK PINJAMAN KOMPUTER / KENDERAAN

99   BAYARAN BALIK GAJI / PENCEN / ELAUN / LAIN-LAIN

BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN
Tingkat Bawah, Bangunan Jam Besar,
Kompleks Ibu Pejabat Kerajaan Negeri,
01000 Kangar, Perlis
Tel. : (+60) 04 973 1808 | Faks : (+60) 04 976 518

 

BAHAGIAN PENGURUSAN PERAKAUNAN
Tingkat Bawah, Blok B,
Bangunan Dato’ Mahmud Mat,
01000 Kangar, Perlis

Tel. : (+60) 04 973 1822

Faks : (+60) 04 976 3114

https:// perbendaharaan.perlis.gov.my