Profil Jabatan

Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Hartanah merupakan salah satu jabatan pengutip hasil Kerajaan Negeri melalui bayaran jual beli Perumahan Awam Kos Rendah (PAKR), ansuran sewa beli bagi Rancangan Perumahan Awam (RPA), bayaran sewaan rumah Program Perumahan Rakyat (PPR) dan lain- lain sewaan.

Servis eBayar

Kod Jabatan : 032
 • 01 BAYARAN JUAL BELI PAKR
 • 02 BAYARAN SEWA BELI RPA
 • 03 BAYARAN SEWAAN PPR
 • 04 BAYARAN SEWAAN PPR (IPTA/IPTS)
 • 05 BAYARAN SEWAAN KEDAI PPR
 • 06 BAYARAN SEWAAN DEWAN PPR
 • 07 BAYARAN DOKUMEN SEBUTHARGA
 • 08 BAYARAN DOKUMEN TENDER
 • 09 BAYARAN DENDA DAN RAMPASAN
 • 10BAYARAN PENDAFTARAN RUMAH PAKR/ PPR/ RPA/ RMM SWASTA
 • 11 BAYARAN SEWA & TUNGGAKAN GERAI

Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Hartanah
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri,
Persiaran Wawasan, 01000 Kangar, Perlis.

604 – 9854160

bp[at]perlis.gov.my