Profil Jabatan

Meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi rakyat melalui tindakan-tindakan pelupusan tanah, penukaran jenis syarat tanah, pengambilan balik tanah dan lain-lain perkhidmatan selaras dengan dasar-dasar kerajaan.
Mewujudkan sistem yang cekap dan berkesan bagi pendaftaran hakmilik tanah, urusan pentadbiran tanah dan semua jenis rekod tanah mengikut kehendak undang-undang dan peraturan; dan

Memaksimakan kutipan hasil negeri disamping mencari dan menambah punca-punca hasil lain dari sumber tanah dan galian.

JABATAN TANAH DAN GALIAN NEGERI PERLIS
Jalan Penjara
01000 Kangar
Perlis
No. Telefon: 04-9765 501/502/503
No. Faks: 04-9763 773
Emel : ptg@ptgps.gov.my

Web: https://ptg.ptgps.gov.my