Portal eBayar ini merupakan kemudahan kepada individu atau korporat untuk membuat pembayaran terhadap pelbagai perkhidmatan di jabatan-jabatan Kerajaan Negeri Perlis secara online-banking (fpx) dan kad kredit/debit (mastercard/visa) melalui kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Berikut adalah senarai bank yang menyediakan kemudahan tersebut :-

Portal ini juga adalah usaha dan inisiatif pihak kerajaan negeri dalam mempelbagaikan serta dari masa ke semasa menambah bilangan dan juga jenis pembayaran secara online. Oleh yang demikian, penggunaan tunai boleh dikurangkan serta terus memacu ke arah cashless society. Usaha ini juga selaras ke arah matlamat “PERLIS GO DIGITAL”.