PERBENDAHARAAN NEGERI PERLIS
Bahagian Pengurusan Perakaunan
Tingkat Bawah, Blok B
Bangunan Dato’ Mahmud Mat
01000 Kangar
Perlis

 

Tel       : (+60) 04 973 1824

Faks      : (+60) 04 976 3114

Email    : perbendaharaan@perlis.gov.my