* Sila hubungi jabatan tersebut bagi sebarang pertanyaan berkenaan dengan pembayaran yang telah dilakukan.


Pejabat DYMM Tuanku Raja Perlis

No.Tel : 04 986 1226

Email   : dymmfpx@perlis.gov.my


Pejabat Perbendaharaan Negeri Perlis

No.Tel : 04 973 1801

Email   : hasil.perb@perlis.gov.my


Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis (Unit Kewangan)

No.Tel : 04 973 8909

Email   : psukfpx@perlis.gov.my


Bahagian Kerajaan Tempatan (PSUKPs)

No.Tel : 04 973 1869

Email  : bktfpx@perlis.gov.my


Bahagian Pentadbiran Daerah (PSUKPs)

No.Tel : 04 973 1841

Email   : bpdfpx@perlis.gov.my


Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Hartanah (PSUKPs)

No.Tel : 04 973 1878

Email   : bpph@perlis.gov.my


Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis

No.Tel : 04 973 3300

Email   : jkrfpx@perlis.gov.my


Jabatan Pertanian Negeri Perlis

No.Tel : 04 938 4466

Email   : pertanianfpx@perlis.gov.my


Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perlis

No.Tel : 04 979 2600

Email   : veterinarfpx@perlis.gov.my


Jabatan Pengairan dan Saliran Perlis

No.Tel : 04 976 9994

Email  : jpsfpx@perlis.gov.my


Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perlis

No.Tel : 04 970 8447

Email   : jpbdfpx@perlis.gov.my


Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis

No.Tel : 04 973 1935

Email   : jkmfpx@perlis.gov.my


Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis

No.Tel : 04 979 4400

Email   : jaipsfpx@perlis.gov.my


Jabatan Mufti Negeri Perlis

No.Tel : 04 979 4428

Email  : muftifpx@perlis.gov.my


Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis

No.Tel : 04 977 4846

Email : jksnfpx@perlis.gov.my


Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Perlis

No.Tel : 04 977 7959 / 7319

Email : icufpx@perlis.gov.my


Jabatan Perhutanan Negeri Perlis

No.Tel : 04 976 5966

Email  : hutanfpx@perlis.gov.my


Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis

No.Tel : 04 9765 501 / 503

Email  : hasil@ptgps.gov.my