Profil Jabatan

VISI DAN MISI 2015 – 2021

Visi

Ke arah Perlis negeri berdaya maju dan sejahtera menjelang 2021

Misi

Menyediakan perkhidmatan kerajaan tempatan yang professional untuk memastikan rakyat Perlis

menikmati kehidupan yang selesa dan sejahtera

 

RANCANGAN MAJLIS PERBANDARAN KANGAR 2015-2021

  • Membantu Kerajaan Negeri ke arah Perlis Maju 2021
  • MPK memberi fokus kepada pembangunan
    • Pembangunan Fiskal
    • Pembangunan Fizikal

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR,
192, Persiaran Jubli Emas,
01000 Kangar,
Perlis Indera Kayangan.

Telefon: 04-9762188 | Faks: 04-9766052
E-mel: mpkpls@mpkangar.gov.my