Pembayaran

Isikan maklumat pembayaran seperti dibawah

Maklumat Pembayaran

Ruangan bertanda * adalah wajib diisi.
** Sila dapatkan PERMIT masuk Hutan Simpanan Kekal (Borang 6) di Pejabat Perhutanan Negeri Perlis dan Pejabat Hutan Daerah yang berdekatan beserta Khidmat Malim Gunung Perhutanan (MGP) yang telah berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Perlis.

Perbankan Internet dan Kad Kredit/Debit

Pembayaran menggunakan akaun bank anda

Individu: Minimum RM 1.00 dan maksimum RM 30,000.00
Korporat: Minimum RM 2.00 dan maksimum RM 1,000,000.00

Pembayaran menggunakan kad kredit/debit