Profil Jabatan

Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perlis merupakan salah satu Badan Kerajaan yang bertanggungjawab secara khusus mengkaji dan memberi pandangan Fatwa kepada Kerajaan Negeri dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis bagi setiap persoalan yang memerlukan kepada Fatwa selain memberi pandangan dan khidmat nasihat kepada masyarakat di dalam setiap perkara yang berkaitan Hukum Syarak.

Servis eBayar

Kod Jabatan: 017

01    TAKWIM

02    BORANG SEBUTHARGA/TENDER

99    BAYARAN BALIK GAJI / PENCEN / ELAUN / LAIN-LAIN

Jabatan Mufti Negeri Perlis
Tingkat 1, Blok A,
Bangunan Dato’ Mahmud Mat,
01000 Kangar, Perlis
Tel : 04-9794428 | Fax : 04-9763844
Laman Web : https://mufti.perlis.gov.my
Email : mufti@perlis.gov.my