Profil Jabatan

Visi
“Peneraju utama kebajikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat”

Misi
“Memperkasa masyarakat yang memerlukan ke arah kesejahteraan sosial”

Moto
“Berkat Berjasa”

Objektif

  • Meningkatkan kompetesi, prestasi, produktiviti dan daya inovasi pekerja sektor kebajikan;
  • Meningkatkan keupayaan dan memberi nafas baharu kepada organisasi;
  • Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kebajikan;
  • Memperluas jaringan kerja dan kolaborasi strategik (multiple helix) dalam dan luar negara; dan
  • Membudayakan patriotisme, nilai-nilai murni, etos dan integriti.

Servis eBayar

Kod Jabatan: 015

01    BAYARAN BORANG SEBUTHARGA/TENDER

99    BAYARAN BALIK GAJI / PENCEN / ELAUN / LAIN-LAIN

Jabatan Kebajikan Masyarakat Perlis,
Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri Perlis,
01000 Kangar, Perlis

Telefon: 049761957