Profil Jabatan

VISI

Ke arah mewujudkan industri pertanian yang berdaya saing, pengeluaran product
berkualiti, selamat dan mesra alam serta berorientasi eksport.

MISI

Memberi perkhidmatan berkualiti dan berkesan kepada pengusaha-pengusaha pertanian melalui pengamalan teknologi terkini dan khidmat regulator pertanian untuk meningkatkan data pengeluaran serta memastikan keselamatan sektor
pertanian negara,

OBJEKTIF

Memberi khidmat pengembangan pertanian dalam pengeluaran bahama yang
mencukupi, berkualiti dan selamat dimakan.

Menguatkuasa akta-akta yang merjaga keselamatan, kualiti dan melindung industri
pertanian negara dari ancaman perosak dan penyakit  serta memudahkan
perdagangan antarabangsa.

Servis eBayar

Kod Jabatan: 011

01    JUALAN DI KOMPLEKS PERTANIAN BUKIT TEMIANG

03.   JUALAN DI PUSAT PERTANIAN BUKIT BINTANG (HARUMANIS)

03    JUALAN DI PUSAT PERTANIAN BUKIT BINTANG 2 (TANAMAN EKSOTIK)

04    BORANG SEBUTHARGA/TENDER

99    BAYARAN BALIK GAJI / PENCEN / ELAUN / LAIN-LAIN

SEMUA SERVIS MELALUI EBAYAR ADALAH DITUTUP SEMENTARA HINGGA DIBERITAHU KELAK

Jabatan Pertanian Negeri Perlis,
Kompleks Pertanian Bukit Temiang,
KM11, Jalan Kaki Bukit
02400 Berseri Perlis
Malaysia

Telefon 04-938 1376 | Faks 04-938 2929

Emel: perlis@doa.gov.my |
Laman web: http://pertanian.perlis.gov.my