Profil Jabatan

VISI

Peneraju perkhidmatan kepakaran dan pengurusan sumber air negara.

OBJEKTIF

Menyediakan perkhidmatan kepakaran kejuruteraan dan pengurusan sumber air merangkumi pengurusan lembangan sungai, zon pantai serta pengurusan banjir dan kemarau secara bersepadu bag! meningkatkan kualiti hidup rakyat dengan memastikan sekuriti air dan kelestarian alam sekitar

MISI

Untuk menyediakan perkhidmatan di luar kemampuan kumpulan sasaran dan seterusnya memastikan penggunaan tanah yang optimum dan pengurusan sumber air yang lebih cekap

Servis Ebayar

Kod Jabatan : 013

01    SEWAAN TAPAK DENAI PENGKALAN ASAM

02    SEWAAN PENGINAPAN CHALET AQUA INN

03    BORANG SEBUTHARGA/TENDER

04    SEWAAN DEWAN SERBAGUNA

99    BAYARAN BALIK GAJI / PENCEN / ELAUN / LAIN-LAIN

Jabatan Pengaliran dan Saliran Negeri Perlis
Kompleks JPS Perlis, Pengkalan Asam, 01000 Kangar, Perlis
Tel : 04-9769994 | Fax : 04-9761380
Email : perlis@water.gov.my
Laman Web : www.jps.perlis.gov.my