Profil Jabatan

Servis eBayar

Kod Jabatan: 014

01    DATA BAGI MAKLUMAT SPATIAL BERCETAK

02    DATA BAGI MAKLUMAT SPATIAL DIGITAL

03    BORANG SEBUTHARGA/TENDER

04    AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA (1976) – KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA RAYUAN (NEGERI PERLIS) 2018 (KAEDAH 7)

99    BAYARAN BALIK GAJI / PENCEN / ELAUN / LAIN-LAIN

PlanMalaysia@Perlis
Tingkat 2, Blok A,
Bangunan Dato’ Mahmud Mat,
01000 Kangar, Perlis

(+60) 04 9761957

(+60) 04 9763763 (fax)

planmalaysia@perlis.gov.my

PLANMalaysiaPerlis