Profil Jabatan

VISI

Menjadi agensi terunggul dalam pengurusan hutan tropika secara mampan

MISI

Untuk mengurus dan membangunkan number hutan secara berkekalan Serta
mengoptimumkan sumbanganrwa kepada pembangunan sosio-ekonomi negara.

OBJEKTIF

Untuk menguruskan somber hutan negara secara berkekalan bagi pengeluaran berterusan hasil dan perkhidmatan hutan serta penggunaannya secara optimum bersesuaian dengan keperluan alam sekitar.

Servis eBayar

Kod Jabatan: 023

01    CUKAI KUARI

02    PERMIT PENGGUNAAN TAPAK MENARA TELEKOMUNIKASI

03    PERMIT MASUK HUTAN SIMPAN KEKAL (MENDAKI)

04    CHALET/DORM

05    BALAK

06    PERMIT PENGGUNAAN DUSUN

07    BORANG SEBUTHARGA/TENDER

99    BAYARAN BALIK GAJI / PENCEN / ELAUN / LAIN-LAIN

JABATAN PERHUTANAN NEGERI PERLIS
KM2, JALAN KAKI BUKIT,
01000 KANGAR
PERLIS
Emel
Tel
:04 – 9765966/9776626 
Faks
:04 – 9767901