Profil Jabatan

VISI

“Menjadi Institusi Kehakiman Syariah yang berwibawa”

MISI

“ Melaksanakan  perbicaraan,  pengurusan  Mahkamah   dan perkhidmatan sokongan secara professional, berkesan dan sistematik berasaskan Undang-undang dan Hukum Syarak”

OBJEKTIF

“Melaksanakan Keadilan Berasaskan Bidangkuasa yang diberi oleh Undang-Undang dan Perlembagaan selaras dengan Hukum Syarak.”

Servis eBayar

Kod Jabatan : 018

01    BAYARAN BALIK PENDAHULUAN DANA BSK

02    BORANG SEBUTHARGA/TENDER

03    FEE BAYARAN KES MAL

99    BAYARAN BALIK GAJI / PENCEN / ELAUN / LAIN-LAIN

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis
Darul Qada’ Tuanku Syed Sirajuddin,
Persiaran Jubli Emas, Jalan Pegawai
01000, Kangar Perlis

TEL : (04) 977-4846, (04) 977-5017