Profil Jabatan

Perkhidmatan Teras Utama
  1. Menyelaras, memantau, menilai pelaksanaan dan outcome Program/Projek Pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT).
  2. Mengurus peruntukan serta melaksana dan memantau Program/Projek Khas Y.A.B. Perdana Menteri.
  3. Menyelaras, memantau dan menilai Program/Projek Kesejahteraan Rakyat.

Perkhidmatan Teras
  1. Menyelaras, melaksana, memantau dan menilai Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Asas dan Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Awam di bawah Peruntukan Kementerian Kewangan.
  2. Menjadi urusetia kepada jentera penyelarasan pelaksanaan di bawah Arahan No. 1, 2018 dan Mesyuarat-mesyuarat Utama Kerajaan.
  3. Menyelaras dan memantau keberkesanan dasar serta strategi Badan Berkanun Persekutuan (BBP) berdasarkan Pekeliling-pekeliling yang berkaitan.
  4. Menyelaras dan memantau keberkesanan dasar serta strategi Penyusunan Semula Masyarakat dan Penyertaan.

Servis eBayar

Kod Jabatan: 019

01    BORANG SEBUTHARGA/TENDER

99    BAYARAN BALIK GAJI / PENCEN / ELAUN / LAIN-LAIN

Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Perlis,
Tingkat 1, Blok B,
Bangunan Dato’ Mahmud Mat,
Perlis, 01000 Kanga

Tel : 04-973 1976